936 828 007

Política de Qualitat i Medi Ambient

RUA PAPEL. Cuidem el medi ambient per a les generacions futures

RUA PAPEL GESTIÓN defineix la seva Política de Qualitat i Medi Ambient de la següent manera:

Complir els requisits aplicables.

Complir amb la legislació, reglamentació i requisits de qualitat i medi ambient.

Conèixer clarament les exigències, els requisits i les expectatives explícites de tots els nostres clients contribuint a la millora contínua del SGC.

Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi ambient que hi ha establerts.

Implantar els indicadors del sistema, i el seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia exigida pels nostres clients.

Dissenyar processos que redueixin l'impacte ambiental en la seva activitat o serveis.

Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.

Transmetre la nostra política de qualitat i medi ambient a tots els nostres proveïdors i clients.

Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals del reciclatge.

Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l'estructura organitzativa.

Fomentar i aconseguir un bon ambient per a tots els membres de l'empresa i el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.

Consolidar el procés de millora continuada en l'elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.

Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.

caCatalan