936 828 007

Productes

RUA PAPEL, especialistes en venta de materials procedents del reciclatge

PAPER I CARTRÓ RECUPERAT

PAPER NOU

PLÀSTIC

METALLS

La nostra Garantia de Qualitat

Una gestió òptima des de que es genera el residu.

Un procès expert de valorizació de residuos.

Una gestió òptima des de que es genera el residu.

caCatalan