936 828 007

Nosaltres

RUA PAPEL, experts en:

EXPERIÈNCIA I PROFESSIONALITAT

Desde principis dels anys quaranta la família Rua es dedica a la gestió i recuperació de paper i cartró. En un inici, la empresa estava formada únicament per dues persones i un carro de mà. Després de molts anys de dur esforç i una encertada evolució acord amb els canvis del mercat, es va crear la societat Rua Papel Gestión, una empresa familiar preparada per afrontar nous reptes del futur. A més de paper i cartró, ampliem l'activitat a residus plàstics, metalls, fusta i altres residus industrials.

A l'actualitat, Rua Papel Gestión S.L. es una empresa reconeguda per la gran qualitat dels seus serveis i productes, amb presència activa en diferents països europeus y asiàtics, on comercialitzem gran part dels nostres productes desde les nostres plantes de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. Per això ens recolzem en un equip directiu amb gran experiència en totes les àrees de l'empresa, que lidera el nostre projecte amb ilusió, i en uns treballadors fortament compromesos amb l'empresa, alguns dels cuals porten aportant la seva experiència a la familia de fa mès de quaranta anys

ZERO PROBLEMES, 100% SOLUCIONS

Hem perfeccionat els processos en les nostres plantes de recuperació de residus, de les mésinnovadores d'Espanya, on instal·lem maquinària de última generació que permet augmentar la capacitat de recollida, selecció, triturat i premsat del residu, per convertir-lo en matèria primera secundària i millorar-ne la gestió global, evitant que acabi el seu cicle a l'abocador, buscant l'objectiu de residu zero. Amb aquests mitjans aportem totes les solucions específiques perquè els residus no generin cap problema als nostres clients

RESPONSABILITAT

Rua Paper Gestió S.L. ha adoptat un ferm compromís amb el medi ambient: reciclem per contribuir a la sostenibilitat del planeta. Estem enfocats a protegir el medi ambient minimitzant els residus i a millorar la qualitat dels nostres productes i serveis per reduir l'impacte ambiental, per tant cada any ens sotmetem a les auditories de manteniment de les certificacions ISO 14001:2008. (medi ambient) i ISO 9001:2004 (qualitat).

Som Socis fundadors d'UdER (Unión de Empresas de Recuperación) empresa del sector amb plantes de reciclatge a pràcticament tot el territori espanyol.

Rua Papel Gestión està autoritzada per la Agencia Catalana de Residuos de la Generalitat de Catalunya com a gestora i transportista de residus. Participem activament en diferents associacions empresarials des de les quals promovem el medi ambient i el desenvolupament empresarial com Repacar ((Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón), Pimec (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Gremi de Recuperació de Catalunya.

caCatalan