936 828 007

Altres residus industrials

RUA PAPER, servei personalitzat per a cadascun dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: ZERO RESIDU

Altres residus industrials

La nostra experiència en la gestió integral de residus li permet gestionar el 100% dels seus residus amb un sol interlocutor; RUA PAPEL

Valoritzem al màxim els residus i minimitzem el seu impacte ambiental.

SECTORS PRINCIPALS

Palets

Fusta

Vidre

RAEES

caCatalan