936 828 007

Gestió Integral de Residus

RUA PAPER, servei personalitzat per a cadascun dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: ZERO RESIDU

PAPER I CARTRÓ
PLÀSTIC
METALL
RESIDUS ESPECIALS
ALTRES RESIDUS ESPECIALS
DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS
DESTRUCCIÓ CERTIFICADA D'ALTRES PRODUCTES
SERVEIS D'ASSESORAMENT
caCatalan