936 828 007

Serveis d'Assessorament

RUA PAPER, servei personalitzat per a cadascun dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: ZERO RESIDU

Serveis d'Assessorament

La nostra dilatada experiència al sector ens permet oferir un assessorament global en gestió de residus. Els nostres professionals especialitzats ofereixen la millor solució segons les necessitats de cada client:

Fem una anàlisi sobre la situació actual de l'empresa: maquinària, ubicació o lay-out, processos, etc. i comprovem l'adequació de les instal·lacions als requisits legals actuals.

Elaborem un estudi tècnic sobre les millores a implementar en instal·lacions, maquinària i equipament, amb l'objectiu d'obtenir la màxima seguretat i eficiència en el procés de gestió de residus

Presentem una proposta per optimitzar els recursos existents i establir nous processos adaptats a la capacitat de l'empresa.

caCatalan