936 828 007

Metalls

RUA PAPER, servei personalitzat per a cadascun dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: ZERO RESIDU

Metalls

Gestionem i revaloritzem materials fèrrics i no fèrrics

SECTORS PRINCIPALS

Automoció

Alimentació

Aeronàutica

Altres industries

caCatalan