PAPER NOU

RUA PAPEL, especialistes en venda de materials procedents de reciclatge

RUA PAPEL.Paper Nou

Seleccionem lots de bobines i palets de raimes per a la seva utilització en indústria gràfica o altres aplicacions de la indústria en general.

  • Pasta química
  • Pasta mecànica
  • Cel·luloses
  • Kraft