SERVEIS D’ASSESSORAMENT

RUA PAPEL, servei personalitzat per a cada un dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: RESIDU ZERO

RUA PAPEL.Serveis d’Assessorament

La nostra dilatada experiència en el sector ens permet oferir un assessorament global en gestió de residus. Els nostres professionals especialitzats ofereixen la millor solució segons les necessitats de cada client:

  • Realitzem una anàlisi sobre la situació actual de l’empresa: maquinària, ubicació o lay-out, processos, etc. i comprovem l’adequació de les instal·lacions als actuals requisits legals.
  • Elaborem un estudi tècnic sobre les millores a implementar en instal·lacions, maquinària i equipament, amb l’objectiu d’obtenir la màxima seguretat i eficiència en el procés de gestió de residus
  • Presentem una proposta per optimitzar els recursos existents i establir nous processos adaptats a la capacitat de l’empresa.