DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTS

RUA PAPEL, servei personalitzat per a cada un dels nostres clients. Adaptem la nostra experiència i tecnologia a les necessitats de les empreses, amb un únic objectiu: RESIDU ZERO

RUA PAPEL.Destrucció Confidencial de Documents

La seva documentació en un lloc segur.

Oferim un servei específic de recollida i destrucció de documents que continguin dades personals en suport paper o magnètic, com estableix la normativa vigent, que obliga a un procés que garanteixi en tot moment la confidencialitat, destruint la documentació segons la mida de partícula sol·licitat.

El nostre servei comprèn la recollida de documents i la destrucció dels mateixos, si cal davant de notari. Un cop realitzat el procés, emetem un certificat de destrucció numerat.

Destruïm tot tipus de documentació, publicacions, llibres, revistes, etc.

  • Entitats públiques
  • Bancs
  • Gestories
  • Notaries
  • Oficines
  • Laboratoris
  • Editorials
  • Altres